• Intro
  • Voorbeeldberekeningen

Voorbeeldberekeningen

Hieronder vindt u een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht. Klik op de voorbeeldberekening om de gedetailleerde berekening te bekijken.

Lopende verzekering Beëindigde verzekering
voorbeeldberekening FBTO groot voorbeeldberekening FBTO groot
Beëindigde verzekering
door afkoop
voorbeeldberekening FBTO groot
Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's