• Intro
  • Voorbeeld lopende beleggingsverzekering

Voorbeeldberekening lopende verzekering

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2005 een beleggingsverzekering met een looptijd van 8 jaar. Dat wil zeggen dat de beleggingsverzekering eindigt in 2013. Per jaar betaalt hij een premie van € 1.000,-. Het is nu 2011. Er werd in totaal € 6.000,- ingelegd. De waarde van de beleggingsverzekering is nu
€ 5.516,74.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. De verzekering zou in 2013 € 7.972,67 waard zijn.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%. Want de jaarlijkse inleg is lager dan € 1.200,-.

De eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages zoals afgesproken in de Achmea-regeling is € 8.058,15. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Dat wil zeggen dat Peter een vergoeding krijgt.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van de verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Stel dat de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Dan krijgen zijn nabestaanden een uitkering die hoger is dan de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering op het moment van overlijden. Daarom komt deze beleggingsverzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking.

Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.


Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

voorbeeldberekening FBTO groot

Verwerking van de vergoeding

De totale vergoeding bedraagt € 89,10. De beleggingsverzekering loopt nog. Daarom voegen we de vergoeding toe aan de waarde van de verzekering.

Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's