• Intro
  • Voorbeeld beëindigde beleggingsverzekering door afkoop

Voorbeeldberekening beëindigde verzekering door afkoop

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2000 een beleggingsverzekering met een looptijd van 15 jaar. Dat wil zeggen dat de beleggingsverzekering eindigt in 2015. Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering werd eenmalig een koopsom van € 1.500,- gestort. In 2008 werd de verzekering vroegtijdig afgekocht. De waarde van de beleggingsverzekering was toen € 1.426,37.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. De waarde van de verzekering zou in 2015
€ 1.854,83 zijn.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%.  Want de eenmalige inleg is lager dan € 12.000,-.

Stel dat de verzekering niet vroegtijdig beëindigd (= afgekocht) was. Dan zou de eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages in de Achmea-regeling € 1.977,56 zijn. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Dat wil zeggen dat Peter een vergoeding krijgt.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van zijn verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Omdat deze beleggingsverzekering een koopsompolis is, komt de verzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking. Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.

Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

voorbeeldberekening FBTO groot

Verwerking van de vergoeding

De totale vergoeding bedraagt € 147,76. De beleggingsverzekering is beëindigd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende antwoordformulier, maken we het bedrag over op de betaalrekening.

Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's