• Intro
  • Voorbeeld beëindigde beleggingsverzekering

Voorbeeldberekening beëindigde verzekering

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2000 een beleggingsverzekering met een looptijd van 8 jaar. De beleggingsverzekering is dus al beëindigd in 2008. Per jaar werd een premie betaald van
€ 1.000,-. Aan het einde van de looptijd in 2008 was de waarde van de beleggingsverzekering
€ 11.110,65.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering op het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. Deze beleggingsverzekering was in 2008 € 11.110,65 waard.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%. Want de jaarlijkse inleg is lager dan € 1.200,-.

De eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages in Achmea-regeling is€ 11.314,77. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van zijn verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Stel dat de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Dan krijgen zijn nabestaanden een uitkering die hoger is dan de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering op het moment van overlijden. Daarom komt deze beleggingsverzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking.

Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Dat verschil krijgt Peter vergoed.


Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

voorbeeldberekening FBTO groot

Verwerking van de vergoeding

De totale vergoeding bedraagt € 212,16. De beleggingsverzekering is beëindigd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende antwoordformulier, maken we het bedrag over op de betaalrekening.

Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's