Beleggings­verzekeringen bij FBTO

Advies minister van Financiën

De minister van Financiën heeft in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een advies uitgebracht over aanvullende maatregelen bij beleggingsverzekeringen. Hij heeft in dit advies 10 punten genoemd die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten.

Deze punten noemt de minister ook wel het 'best of class' flankerend beleid. En hij roept alle verzekeraars op dit 'best of class'-beleid uit te voeren.

De basis hiervoor is dat: 

  • U weet wat u hebt
    Door begrijpelijke en toegankelijke informatie en door adviesmogelijkheden.
  • U weet wat u krijgt
    Door directe verwerking van de vergoeding en door geen finale kwijting aan u te vragen.
  • U in de toekomst beter af bent
    Door de mogelijkheden van wijzigen of overstappen en door het aanbieden van alternatieve producten met lage kosten.

In onderstaand overzicht ziet u in hoeverre FBTO voldoet aan het 'best of class' advies van de minister.

U weet wat u hebt
1) Begrijpelijke informatie
Alle klanten hebben hun persoonlijke berekening ontvangen. Om te toetsen of de informatie over de Achmea-regeling begrijpelijk is voor onze klanten, hebben we deze voorgelegd aan onze klanten in een klantonderzoek.
2) Toegankelijke informatie
Op deze website (www.fbto.nl/beleggingsverzekeringen) vindt u uitgebreide informatie over de Achmea-regeling voor beleggingsverzekeringen en het flankerend beleid.
3) Gratis advies
De klantcontactcentra van FBTO rekenen geen kosten voor hun service en informatievoorziening.
4) Adviesmogelijkheid bieden voor klanten zonder adviseur
FBTO is goed bereikbaar voor klanten met vragen over beleggingsverzekeringen via het eigen klantcontactcentrum.

U weet wat u krijgt
5) Geen finale kwijting
Ondertekening van een finale kwijting betekent dat u na ondertekening geen bezwaar meer kunt maken tegen de hoogte van de vergoeding. Achmea vraagt geen finale kwijting. Het staat u dus vrij eventueel bezwaar te maken tegen de hoogte van de vergoeding.
6) Directe verwerking van de vergoeding
We bieden u graag duidelijkheid. Daarom wachten we niet met vergoeden tot uw verzekering afloopt. We verwerken de vergoedingen direct na het uitvoeren van de berekeningen.

U bent in de toekomst beter af
7) Aanpassen risicodekking of eenmalig zonder kosten wisselen van fondsen
Het is belangrijk regelmatig na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Zeker als er iets verandert in uw persoonlijke omstandigheden. U kunt uw verzekering altijd aanpassen aan uw persoonlijke situatie.
8) Alternatieve producten aanbieden met lage kosten
We kijken steeds naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren. Dat geldt ook voor onze particuliere beleggingsverzekeringen. Daarom hebben we in de Achmea-regeling met alle betrokken consumentenorganisaties afgesproken dat we onze klanten een alternatief product aanbieden met een gunstig kostenniveau.
9) Zonder kosten overstappen naar een ander product
Voor aanpassingen aan uw beleggingsverzekering werden voorheen kosten berekend. Denk daarbij aan het wisselen van beleggingsfondsen (switchen), het premievrij maken of het beëindigden van uw verzekering. Deze mutatiekosten rekenen we niet meer in uw aangepaste verzekering. Wilt u uw verzekering aanpassen of afkopen? Dan is dat dus voortaan kosteloos.
10) Onderzoeken of nieuwe en aangepaste producten beter zijn
FBTO wil dat producten en diensten begrijpelijk zijn en aansluiten bij uw wensen. Daarom gaat FBTO via klantonderzoek na of producten aansluiten bij de behoefte van klanten. Alleen als dat zo is en klanten het product ervaren als een oplossing, bieden we het product aan.