• Intro
  • Advies minister van Financiën

Advies minister van Financiën

De minister van Financiën heeft in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een advies uitgebracht over aanvullende maatregelen bij beleggingsverzekeringen. Hij heeft in dit advies 10 punten genoemd die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Deze punten noemt de minister ook wel het 'best of class' flankerend beleid. En hij roept alle verzekeraars op dit 'best of class'-beleid uit te voeren.

De basis hiervoor is dat:

  • U weet wat u hebt
    Door begrijpelijke en toegankelijke informatie en door adviesmogelijkheden.

  • U weet wat u krijgt
    Door directe verwerking van de vergoeding en door geen finale kwijting aan u te vragen.

  • U in de toekomst beter af bent
    Door de mogelijkheden van wijzigen of overstappen en door het aanbieden van alternatieve producten met lage kosten.


In onderstaand overzicht ziet u in hoeverre FBTO voldoet aan het 'best of class' advies van de minister.

U weet wat u hebt
1    
Begrijpelijke informatie vinkje
2 Toegankelijke informatie
vinkje
3 Gratis advies
vinkje
4

Adviesmogelijkheid bieden voor klanten zonder adviseur

vinkje
U weet wat u krijgt
5 Geen finale kwijting vinkje
6

Directe verwerking van de vergoeding

vinkje
U bent in de toekomst beter af
7

Aanpassen risicodekking of eenmalig zonder kosten wisselen van fondsen
vinkje
8 Alternatieve producten aanbieden met lage kosten
vinkje
9 Zonder kosten overstappen naar een ander product
vinkje
10 Onderzoeken of nieuwe en aangepaste producten beter zijn
vinkje
Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's