Waarom een regeling?

Met de Achmea-regeling willen we eventueel teveel gerekende kosten vergoeden. Zijn er meer kosten en risicopremies gerekend dan afgesproken in onze regeling, dan krijgt u een vergoeding.

Beleggingsresultaten

Over beleggingsverzekeringen is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Onder andere door tegenvallende beleggingsresultaten kwam er meer aandacht voor de kosten. Deze waren in een aantal gevallen onduidelijk en in vergelijking met de opbrengsten soms te hoog.

Ombudsman Financiële Dienstverlening

De onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening kreeg opdracht na te denken over een 'redelijk en billijk' kostenpercentage. Hij stelde een kostenmaximum voor van 3,5 tot 4,5% per jaar over de waarde van de beleggingsverzekering. Daarnaast mogen de risicopremies die worden betaald voor de bijhorende overlijdensrisicoverzekering niet boven een bepaald maximum uitkomen.

Kosten gemaximeerd

Op basis van de aanbeveling van de Ombudsman stelde Achmea, waar FBTO onderdeel van uitmaakt, de Achmea-regeling op. In onze regeling hebben we afgesproken dat we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten berekenen over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Ook zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de risicopremies. Zijn uw kosten en risicopremies over de hele looptijd hoger dan afgesproken in onze regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

Terug naar Achmea-regeling Terug naar Achmea-regeling

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's