Voor wie?

Achmea, waar FBTO deel van uitmaakt, heeft in totaal bij ongeveer 30% van de beleggingsverzekeringen meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij gaat het meestal om bedragen van enkele euro's tot enkele honderden euro's per beleggingsverzekering. Ongeveer drie van de tien beleggingsverzekeringen komen dus in aanmerking voor een vergoeding.

U komt in aanmerking voor de Achmea-regeling als u een of meer lopende of beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen heeft bij FBTO, die zijn gesloten vóór 1 januari 2008.

Als de beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds is beëindigd, komt u niet in aanmerking voor de Achmea-regeling. Tenzij de verzekering binnen vijf jaar tussentijds is beëindigd door overlijden van de verzekerde. Of als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de looptijd korter is.

Hier vindt u de productnamen van onze particuliere beleggingsverzekeringen die onder de regeling vallen.

Pensioenverzekeringen die via de werkgever zijn gesloten vallen niet onder deze regeling.

Terug naar Achmea-regeling Terug naar Achmea-regeling

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's