Uitleg hefboomwerking

Bij uw beleggingsverzekering kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zoals een overlijdensrisicodekking. Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we het bedrag uit dat van tevoren is afgesproken. U betaalt daarvoor een risicopremie.

In de Achmea-regeling houden we ook rekening met de mogelijke hefboomwerking van de risicopremies. U krijgt een vergoeding als de overlijdensrisicopremies hoger zijn geweest als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten.

De hoogte van uw risicopremie kan afhankelijk zijn van verschillende factoren:

  • uw leeftijd en geslacht;
  • het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden;
  • de looptijd van uw verzekering;
  • de waarde van uw beleggingen.


Deze risicopremie wordt betaald uit uw inleg of uit de waarde van uw beleggingsverzekering. Wordt de risicopremie betaald uit de waarde van uw verzekering? Dan hebben de resultaten van uw beleggingen gevolgen voor de hoogte van uw overlijdensrisicopremie.

Presteren de beurzen boven verwachting? Dan groeit ook de waarde van uw beleggingsverzekering sneller dan gedacht. U betaalt dan minder overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is kleiner dan vooraf werd geschat. Hierdoor bouwt uw beleggingsverzekering meer waarde op. Dit is dus extra gunstig.

Presteren de beurzen beneden verwachting? Dan kan de waarde van uw beleggingsverzekering tegenvallen. Bovendien betaalt u dan meer overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is groter dan vooraf werd geschat. Hierdoor blijft er minder over om te beleggen. Dit is dus extra nadelig.

Dit noemen we 'hefboomwerking'. De hefboom werkt dus twee kanten op. Bij meevallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra hard groeit. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra tegenvalt.

Niet alle beleggingsverzekeringen komen in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking. Alleen verzekeringen die bij overlijden een hoger bedrag uitkeren dan de waarde van de verzekering op het moment van overlijden komen in aanmerking.

Heeft u een lopende verzekering? En wilt u voor de rest van de looptijd het risico op de hefboomwerking zo klein mogelijk houden? Dan kunt u overwegen uw overlijdensrisicodekking aan te passen. Of dit mogelijk is hangt af van een eventuele verpanding van de verzekering en van de fiscale regelgeving. Wij informeren u hier graag over.

Bekijk hier het filmpje voor meer uitleg over de hefboomwerking.

achmea-hefboomregeling

Terug naar Achmea-regeling Terug naar Achmea-regeling

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's