Regeling bijzondere situaties

Achmea heeft een regeling voor zogenoemde bijzondere situaties. Deze is er speciaal voor klanten die door persoonlijke omstandigheden gedwongen waren hun beleggingsverzekering te beëindigen. Deze klanten kunnen in een aantal situaties aanspraak maken op deze regeling. Zoals bij gedwongen beëindiging door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding. Of omdat klanten gedwongen waren hun beleggingsverzekering te beëindigen door een daling van hun inkomen waar ze niets aan konden doen. Deze regeling is niet bedoeld om tegenvallende beleggingsresultaten te vergoeden. Wilt u zich aanmelden voor deze regeling bijzondere situaties? Print het aanmeldformulier en stuur dit ondertekend aan ons op.

We hebben de regeling voor bijzondere situaties in november 2015 uitgebreid. En we zorgden ervoor dat het eenvoudiger is om u aan te melden. We doen dit zodat we onze klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden goed kunnen helpen.

We hebben de regeling uitgebreid. Dit zijn de oude voorwaarden:

1. U moest uw beleggingsverzekering noodgedwongen beëindigen omdat u arbeidsongeschikt of werkloos werd.
Daarvan is sprake wanneer alle onderstaande voorwaarden voor u gelden:

  • u woont alleen en uw eenpersoonsinkomen is niet hoger dan € 2.000,- netto per maand. Of u hebt een gezin en uw gezinsinkomen is niet hoger dan € 3.500,- netto per maand, en;
  • u raakte arbeidsongeschikt of werd buiten uw schuld om werkloos. Daardoor daalde uw netto eenpersoonsinkomen met tenminste 25%. Of uw netto gezinsinkomen daalde om diezelfde reden met minstens 15%, en;
  • bovengenoemde verlaging van uw netto inkomen duurt al langer dan een half jaar, en;
  • u kunt uw gewone vaste lasten niet meer betalen uit uw inkomen of vermogen (zie bijlage I). Welke gewone vaste lasten voor de regeling gelden, vindt u in bijlage II.


OF

2. U was gedwongen uw beleggingsverzekering te beëindigen door echtscheiding of door beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
Daarvan is sprake wanneer alle onderstaande voorwaarden voor u gelden:

  • uw beleggingsverzekering werd gebruikt als onderpand voor een hypotheek, en;
  • de woning met deze hypotheek wordt of werd verkocht, omdat u bent gescheiden. Of omdat uw samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd is, en;
  • na verkoop van uw woning en beëindiging van uw beleggingsverzekering houdt u een schuld over. Of blijft u vrijwel zeker met een schuld zitten. Dit kunt u aantonen op basis van de hoogte van uw hypotheek, de afkoopwaarde van uw beleggingsverzekering en een onafhankelijke taxatie van uw woning, en;
  • de schuld die overblijft kunt u niet betalen uit uw vermogen. En ook niet uit het vermogen van de eventuele andere schuldenaren.


Dit hebben we uitgebreid. Wat hebben we toegevoegd? U kunt zich nu ook aanmelden als u gedwongen was uw beleggingsverzekering te beëindigen door een daling van uw inkomen waar u niets aan kon doen. En waardoor niet van u kon worden verwacht dat u de verzekering zou houden.

Is uw beleggingsverzekering binnen 5 jaar na afsluiten beëindigd? Dan komt u niet in aanmerking voor de algemene Achmea-regeling. Maar u kunt wel in aanmerking komen voor de Regeling bijzondere situaties. Dit kan als u uw beleggingsverzekering binnen 5 jaar gedwongen moest beëindigen. En als u aan de voorwaarden voldoet zoals hierboven beschreven.

Hoe berekenen we de vergoeding?

De vergoeding op basis van de regeling bijzondere situaties bepalen we door dezelfde berekening te maken als we doen voor de algemene Achmea-regeling. Maar nu doen we dit op basis van de zogenoemde 'verkorte looptijdmethode'. Bij deze methode nemen we niet het einde van de looptijd van uw verzekering als einddatum. Maar we nemen de datum waarop u uw beleggingsverzekering noodgedwongen moest beëindigen. De eventuele extra vergoeding is dan het verschil tussen de uitkomst van de berekening volgens de verkorte looptijdmethode en de vergoeding berekend volgens de Achmea-regeling.

Voor meer uitleg over de berekening van de algemene Achmea-regeling, klik hier.

Aanmelden

Print hier het aanmeldformulier. Vul het formulier volledig in en stuur het ondertekend naar ons op.

FBTO
Antwoordnummer 10
8900 VC Leeuwarden

Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, onderzoeken we of u werkelijk in aanmerking komt voor de regeling bijzondere situaties. Misschien vragen we u om extra informatie. Komt u in aanmerking? Dan berekenen we de eventuele aanvullende vergoeding. Dit kunnen we pas doen, nadat we uw vergoeding op basis van de algemene Achmea-regeling hebben berekend.

Terug naar Achmea-regeling Terug naar Achmea-regeling

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's