Overzicht maximale kostenpercentages

De Achmea-regeling gaat uit van een maximaal kostenpercentage per jaar over de opgebouwde waarde van de verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Dit wordt toegelicht in het volgende overzicht:

Bij een periodieke inleg:

Totaal afgesproken periodieke inleg
eerste verzekeringsjaar
Maximaal kosten-
percentage per jaar over de opgebouwde waarde van de verzekering
lager dan € 1.200,- 2,85%
€ 1.200,- of hoger 2,45%
€ 2.000,- of hoger én uw beleggingsverzekering loopt ten minste 30 jaar 2,35%

 

Bij een eenmalige inleg:

Totale eenmalige inleg (koopsom) Maximaal kosten-
percentage per jaar over de opgebouwde waarde van de verzekering
lager dan € 12.000,- 2,85%
€ 12.000,- of hoger 2,45%
€ 20.000,- of hoger én uw beleggingsverzekering loopt ten minste 30 jaar 2,35%

 

Beleggingsverzekeringen met garantie

Voor beleggingsverzekeringen met een gegarandeerd fondsrendement worden bovenstaande maximale kostenpercentages verhoogd met 0,45%. Dit geldt voor beleggingsfondsen met een gegarandeerde koersstijging van 3% of meer per jaar.


Maximaal 1,5% voor een beleggingswaarde boven € 100.000,-

Heeft uw beleggingsverzekering tijdens de looptijd op een bepaald moment een beleggingswaarde die hoger is dan € 100.000,-? Dan geldt een lager kostenpercentage. Voor het deel van de beleggingswaarde boven de € 100.000,- rekenen we maximaal 1,5% per jaar aan kosten. Voor het deel van de beleggingswaarde tot € 100.000,- gelden de eerdergenoemde kostenpercentages.

Afspraken over risicopremies

Bij een beleggingsverzekering kunt u een overlijdensrisicoverzekering hebben. Hiervoor betaalt u een risicopremie. In onze regeling hebben we ook over de hoogte van deze risicopremies afspraken gemaakt. Hier houden we bij het berekenen van de vergoedingen rekening mee.

Terug naar Achmea-regeling Terug naar Achmea-regeling

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's