Achmea-regeling

Er is veel kritiek geweest op beleggingsverzekeringen. De hoogte van de kosten en risicopremies van onze particuliere beleggingsverzekeringen was niet bij al onze klanten duidelijk. Als u dat ook zo hebt ervaren, dan spijt ons dat.

De Ombudsman Financiële Dienstverlening deed onderzoek naar de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Hij adviseerde om per jaar maximaal 3,5 tot 4,5% aan kosten te rekenen over de opgebouwde waarde van een beleggingsverzekering. Op basis van deze aanbeveling stelde Achmea, waar FBTO deel van uitmaakt, in mei 2009 een regeling op voor haar klanten. In de Achmea-regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering.

In september 2010 hebben we onze regeling verder uitgebreid. Alle betrokken consumentenorganisaties staan achter onze regeling: Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument & Geldzaken.

Via onderstaande links kunt u de folders over de Achmea-regeling downloaden. Ook de volledige regeling en de aanvulling kunt u hier lezen.

 

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij FBTO? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.


Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's